Prečo sa rozhodnúť pre služby personálnej agentúry?

V súčasnosti prevláda trend mať všetko hneď. To sa týka aj zamestnávania ľudí. Množstvo zamestnávateľov však nemá čas, prostriedky či kapacity zaoberať sa celým náborovým procesom a práve vtedy nastáva ideálna príležitosť využiť služby personálnej agentúry, ktorá zabezpečí všetko, a to od oslovenia kandidátov cez výberové konane až po zamestnanie budúcich zamestnancov pre danú firmu. Zamestnaním kandidáta […]