Spawacz TIG – zakwaterowanie zabezpieczone

praca w branży inżynieryjnej, pomiar i montaż części zgodnie z dokumentacją rysunkową, posługiwanie się narzędziami oraz urządzeniami spawalniczymi, odpowiedzialność za ich prawidłowe ustawienie i użytkowanie, przestrzeganie procedur i regulaminów pracy. Wymagania osobiste i umiejętności:  podstawowy kurs spawalniczy Z-T3 lub certyfikat wg STN EN ISO 9606-1(141), umiejętność czytania rysunków technicznych, umiejętności manualne, odpowiedzialność i rzetelność, punktualność, […]

Zvárač TIG – zabezpečené ubytovanie

práca v strojárenskom priemysle, premeriavanie a skladanie dielov podľa výkresovej dokumentácie, používanie zváracích nástrojov a prístrojov, zodpovedanie za ich správne nastavenie a používanie, dodržiavanie pracovných postupov a nariadení. Osobnostné predpoklady a zručnosti: základný kurz zvárania Z-T3 alebo certifikát podľa STN EN ISO 9606-1 (141), znalosť čítania strojárskych výkresov, manuálna zručnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť, dochvíľnosť, samostatnosť, Pracovne benefity: […]

Key account manager

akvizícia nových obchodných príležitostí, rozvoj vzťahov a komunikácia s obchodnými partnermi, aktívna podpora existujúcich obchodných vzťahov, participácia na prípravách stratégií, analýza trhu, spracovávanie reportov a možnosti interpretácie výsledkov, služobné cesty, príprava reportov pre nadriadených a spolupráca s ostatnými oddeleniami, aktívne sledovanie chodu zákaziek a operatívne riešenia problémov. Osobnostné predpoklady a zručnosti: prax na obdobnej pracovnej pozícii min […]